Zavři Máte dotazy?

Fitness Hřiště

Klient: 
Fitness Hřiště
Dodané služby: 
Logo, katalog
Zadání: 
Požadavkem bylo vytvořit originální logo, které prezentuje činnost a výrobní program zadavatele. Jedná se o projektování venkovních fitness hřišť a výrobu posilovacích strojů tam určených.

Vybrané logo:

Další z návrhů: